กิจกรรมสมาคม

26 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference: แอปพลิเคชัน Zoom

16 พฤษภาคม 2565

ผู้แทนสมาคมฯ (คุณอาคม บุญปลูก) ร่วมงานสวดพระอภิธรรมมารดารองประธานชมรมเรือหางยาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16 พฤษภาคม 2565

คณะทำงานสมาคมฯ สำรวจสนามแข่งขันเรือเครื่องหางยาว  เพื่อออกแบบผังสนามแข่งขัน (Floorplan) ณ สนามแข่งเรือสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

12 พฤษภาคม 2565

เลขาธิการสมาคมฯ สำรวจสนามแข่งขันเรือเครื่องหางยาว ณ สนามแข่งเรือสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

8 พฤษภาคม 2565

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันเรือเครื่องหางยาว 6.5 แรง รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ สนามสมหวังฯ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้สนามฯ ได้ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยแก่นักขับแข่ง พร้อมทั้งสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้

ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ด.ช.พงศภัค มั่นเสมอ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.พงศกร มั่นเสมอ, รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.เสฎฐวุฒิ สวนยิ้ม

4 พฤษภาคม 2565

เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “วิทยาศาสตร์การกีฬากับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน” โดยมูลนิธิซีเกม

29 เมษายน 2565

พลโทองอาจ ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรามคำแหง ๒ ชั้น ๒ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

29 เมษายน 2565

พลโทองอาจ ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.ณ ห้องประชุมรามคำแหง ๒ ชั้น ๒ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานค

21 เมษายน 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference: แอปพลิเคชัน Zoom

21 เมษายน 2565

เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC)_”พลิกโฉมตัวเอง พลิกโฉมประเทศไทย”

20 เมษายน 2565

สมาคมฯ ร่วมงานศพ​มารดาคุณ​นิติพงศ์​ บุญ​ส่ง (กรรมการบริหาร​สมาคม)

6 เมษายน 2565

ประชุมคณะทำงานสมาคมฯ และสำรวจพื้นที่สำหรับจัดการแข่งขัน ครั้งที่ ๓

ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

29 มีนาคม 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference: แอปพลิเคชัน Zoom

25 มีนาคม 2565

คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ครั้งที่ ๒

4 มีนาคม 2565

คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑

28 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าร่วมสัมมนา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจากความเป็นเลิศไปสู่อาชีพปีงบประมาณ ๒๕๖๕

27 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมสังเกตุการณ์ การจัดแข่งเรือเครื่องหางยาว รุ่นเยาวชน สนามสมหวัง บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ.

24 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมคณะทำงานสมาคมฯ และสำรวจพื้นที่สำหรับจัดการแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมรับฟังความคิดเห็นความเหมาะสมและความเป็นไปได้รูปแบบการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาระดับชาติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

29 มกราคม 2565

ประชุมคณะทำงานสมาคมฯ และสำรวจพื้นที่สำหรับจัดการแข่งขัน ครั้งที่ ๑ ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

24 – 26 มกราคม 2565

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และชี้แจงเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โพร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

15 มกราคม 2565

เข้าร่วมรับฟังงานเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อแนวโน้มและความมั่นคงทางการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย

9 มกราคม 2565

ร่วมงานแต่งงานบุตรสาว คุณวสันต์พรรษ ลิ้มเกษตรสกุล (บุคลากรกีฬาเรือเครื่องหางยาว)

29 ธันวาคม 2564

สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่างๆ ในการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่สมาคมฯ เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน

21 ธันวาคม 2564

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี เชิญสมาคมฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมการจัดงาน “เปิดฟ้ามหานที สระบุรีเฟสติวัล” ณ ห้องประชุมป่าสัก (VCS) ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

20 ธันวาคม 2564

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดา นายธัชนาถ ทองประกอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย วัดบางเป้ง จังหวัดชลบุรี

2 – 7 ธันวาคม 2564

การแข่งขันกีฬาชนิดเรือเร็วสากลชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ รายการ “ THAILAND MOTOSURF CHAMPIONSHIP 2021 ” ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๒  ถึง วันอังคารที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ ณ สนาม วิน แอนด์ เวฟ  ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

1 – 6 ธันวาคม 2564

การพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ โครงการผู้ตัดสินกีฬาเรือเร็ว ชนิดกีฬาโมโตเซิร์ฟ ระดับ ๑, ๒  สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย วันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

26 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค

9 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะทำงานสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ.ห้องประชุม Boardroom ๒ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

8 ตุลาคม 2564

สำรวจสนามแข่งขัน อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี โครงการ “SARABURI SPORTS FESTIVAL PROJECT (SPORT TOURISM)”

1 ตุลาคม 2564

พลโท องอาจ  ชวาลวิวัฒน์  นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย  นำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย  เข้าพบ พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง  แม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 1  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พร้อมกันนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากีฬาเรือเร็วให้เข้าถึงชุมชนในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะกีฬาเรือหางยาว ที่อดีตเคยควบคู่กับสายน้ำตามคลอง หนอง บึง ต่างๆ มาอย่างยาวนาน แต่ด้วยวิถีชีวิตของคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เรือหางยาวเริ่มลดน้อยถอยห่างไปจากสังคม  ดังนั้นทางสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมที่กำกับดูแลกีฬาเรือหางยาว , และกีฬาที่ใช้ความเร็วอื่นๆ ทางสายน้ำ เช่น  เรือฟอร์มูล่าวัน  Formula 1 , เรือ  Speed Boat หรือแม้แต่กีฬา Motosurf  ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย  ซึ่งในโอกาสนี้  พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง  แม่ทัพภาคที่ 1  เผยว่า กองทัพภาคที่ 1 พร้อมให้การสนับสนุนในภารกิจของสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย  ในการพัฒนากีฬาเร็วและนักกีฬา ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ  พร้อมหนุนกีฬาเรือหางยาวให้ควบคู่กับสายน้ำในทุกภูมิภาคสืบต่อไป

1 ตุลาคม 2564

 พลโท องอาจ ชวาลวิวัฒน์  นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์  รองแม่ทัพภาคที่ 1  ในโอกาสที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11  มาดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 1  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยพลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์  รองแม่ทัพภาคที่ 1 เผย กองทัพภาคที่ 1 พร้อมยินดีให้การสนับสนุนภารกิจของสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย  เพื่อพัฒนากีฬาและพัฒนาคน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป 

1 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะทำงานสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

24 กันยายน 2564

ประชุมคณะทำงานชนิดกีฬาเรือเครื่องหางยาว ณ ร้านอาหารครัวเมืองเว้ สาขาถนนเกษตร – นวมินทร์

18 กันยายน 2564

ประชุมหารือเรื่องการทำข้อตกลงเพื่อจัดทำศูนย์ฝึกอบรม/ฝึกซ้อม และสถานที่จัดการแข่งขัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ร้านอาหาร วิน แอนด์ เวฟ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

5 กันยายน 2564

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยระบบ VDO CONFERENCE

12 กรกฎาคม 2564

เจ้าหน้าที่ บุคลากรกีฬา นักกีฬา สมาคมฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด โควิด – 19 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

23 มิถุนายน 2564

ประชุมหารือการจัดโครงการ “S Village Sport Festival” ณ ศุนย์การค้า The Nine

7 เมษายน 2564

นายกฯ ร่วมการประชุมเพลิง คุณพ่อสาริกา จิตรประสงค์ ณ วัดจุกเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 เมษายน 2564

เลขาธิการฯร่วมงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสาริกา จิตรประสงค์ ณ วัดจุกเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 เมษายน 2564

ประชุมหารือการจัดการแข่งขัน Aquabike ชิงแชมป์ประเทศไทย

 27 มีนาคม 2564

นายกสมาคมพร้อมคณะเข้าร่วมแสดงความยินดี พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9 จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหาแนวทางร่วมมือในการขยายฐานกีฬาเพื่อบรรจุกีฬาเรือเร็วในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปีต่อไป

28 ธันวาคม 2563

สมาคมฯ ส่งหรีดแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายพรเทพ ฉิมบ้านไร่ นักกีฬาเรือเครื่องหางยาว ณ จังหวัดสมุทรปราการ

27 ธันวาคม 2563

นายกสมาคมฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดา นายอนุชา อินทศร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดแก้วศิลาราม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

23 ธันวาคม 2563  

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

 23 ธันวาคม 2563 

ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

17 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

12 ธันวาคม 2563

นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติงานวันเกิดครบ 4 รอบ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยณ กรุงเทพฯ

2 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและการนำเสนอผลงานวิจัย ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

7 พฤศจิกายน 2563

นายกสมาคมฯ มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือเครื่องหางยาว เนื่องในวันคล้ายวันชนะศึก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี

28 ตุลาคม 2563

ร่วมรับประทานอาหารกับนักกีฬาโมโตเซิร์ฟ แจ้งนักกีฬา เรื่อง การยกเลิกการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ณ ร้านอาหาร AKIYOSHI กรุงเทพฯ

28 ตุลาคม 2563

เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การจัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

28 ตุลาคม 2563

ประชุมโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ฯ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

18 ตุลาคม 2563

ร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ นายเชิดชัย อิ่มเอก บุคลากรกีฬาเรือเครื่องหางยาว ณ จังหวัดจันทบุรี

7 ตุลาคม 2563

ประชุมประเมินผลงานผู้รับจ้างจัดการแข่งขันกีฬาเรือเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ชนิดกีฬาโมโตเซิร์ฟ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ราชมังคลากีฬาสถาน ห้อง 226 กรุงเทพฯ

26 – 30 กันยายน 2563

การแข่งขันกีฬาเรือเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ชนิดกีฬาโมโตเซิร์ฟ ประจำปี 2563 ณ บึง Hero jet club  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

19 กันยายน 2563 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมรามคำแหง ๓ ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

16 กันยายน 2563

เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง มิติการพัฒนากีฬาเป็นเลิศในทศวรรษใหม่ ฯ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

8 กันยายน 2563 

ประชุมร่วมคณะทำงานและนักกีฬาโมโตเซิร์ฟ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ราชมังคลากีฬาสถาน ห้อง 226 กรุงเทพฯ

1 – 3 กันยายน 2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Model เพื่อนำไปใช้ประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

1 กันยายน 2563

ประชุมร่วมคณะทำงานและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ราชมังคลากีฬาสถาน ห้อง 226 กรุงเทพฯ

1 กันยายน 2563

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาโมโตเซิร์ฟ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

18 สิงหาคม 2563

ประชุมร่วมคณะทำงานและนักกีฬาโมโตเซิร์ฟ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ราชมังคลากีฬาสถาน ห้อง 226 กรุงเทพฯ

18 สิงหาคม 2563

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาโมโตเซิร์ฟ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

14 สิงหาคม 2563

ประชุมหารือแนวทางการจดสิทธิบัตรเรือเครื่องหางยาว ครั้งที่ 2/2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

9 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะทำงานกีฬาโมโตเซิร์ฟ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมรามคำแหง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

8 สิงหาคม 2563

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดา นายเชิดชัย  อิ่มเอก บุคลากรกีฬาเรือเครื่องหางยาว ณ วัดพลับบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี

23 กรกฎาคม 2563

ประชุมร่วมคณะทำงานสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เรื่อง ชี้แจงความคืบหน้าในการเก็บตัวนักกีฬาและมอบนโยบายในการทำงานช่วงโรคระบาดโควิด 19

20 กรกฎาคม 2563

ประชุมร่วมหารือแนวทางการจดสิทธิบัตรเรือเครื่องหางยาว ครั้งที่ 1/2563

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

3 – 7 กรกฎาคม 2563 

การพัฒนาบุคคลากรกีฬาระดับชาติการอบรมผู้ตัดสิน 1, 2 และผู้ฝึกสอน 1 ประจำปี 2563 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

20 มิถุนายน 2563

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมรามคำแหง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

15 มีนาคม 2563

ประชุมร่วมคณะทำงานและนักกีฬาโมโตเซิร์ฟ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม Hero Jet Club กรุงเทพฯ

11 มีนาคม 2563

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดา นายอาคม บุญปลูก บุคลากรกีฬาเรือเครื่องหางยาว ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 มีนาคม 2563

ประชุมกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม Boardroom 3 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมหารือตัวแทนจำหน่ายโมโตเซิร์ฟ  ณ สำนักงาน บริษัทไนน์ตี้ไนน์ จำกัด กรุงเทพฯ

4 กุมภาพันธ์ 2563

การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

26 มกราคม 2563

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดา นายวสันต์พรรษ  ลิ้มเกษตรสกุล บุคลากรกีฬาเรือเครื่องหางยาว ณ จังหวัดสมุทรสาคร

6 มกราคม 2563

เข้าอวยพรปีใหม่ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16 ธันวาคม 2562

นายสิริพงษ์ ผดุงเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนักกีฬาของสมาคมฯ เข้ารับเกียรติบัตรนักกีฬาดีเด่น (งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น) เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก กกท. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562