กีฬาที่อยู่ในการกำกับดูแลของสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

1.Formula 1

    

2.Formula 4

3.Formula 5

4.Sport

5.Scooter

6.Aquabike

           

7.Motosurf

8.Long-Tail Boat / เรือเครื่องหางยาว เรือเครื่องหางยาวตอนเดียว (ขนาดใหญ่)

เรือเครื่องหางยาวสองตอน (ขนาดเล็ก)