มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 แด่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ

4 มกราคม 2566 นายสิริพงษ์ ผดุงเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ผู้แทนนายกสมาคมฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานกรรมการบริหาร บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ