การส่งเสริม / ขยายฐานกีฬา

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันเรือเครื่องหางยาว 6.5 แรง รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ สนามสมหวังฯ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้สนามฯ ได้ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยแก่นักขับแข่ง พร้อมทั้งสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้

ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.พงศภัค มั่นเสมอ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.พงศกร มั่นเสมอ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.เสฎฐวุฒิ สวนยิ้ม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *