สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย และคณะทำงานกีฬา Moto Surf ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมเอสซีปาร์ค โดยมี พลโทองอาจ   ชวาลวิวัฒน์ เป็นประธานในที่ประชุม