สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

วันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยจัด โครงการจัดอบรมผู้ตัดสิน ระดับ ๑,๒ และ ผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ด้านกฎ กติกา ข้อบังคับ รวมถึงหลักการฝึกสอน ของกีฬาเรือเร็ว ทั้งในการจัดแข่งขัน และฝึกซ้อมพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้

ทั้งนี้สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระหว่างการอบรม และได้ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันอย่างเคร่งครัด