สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-2.png

 ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม