สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-2.png

๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม Boardroom ๓ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม