สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ฯ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ฯ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทย