สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมการจัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรกีฬา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเรื่อง การประชุมการจัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *