สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและการนำเสนอผลงานวิจัย

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและการนำเสนอผลงานวิจัย ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม