สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันกีฬาเรือเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ชนิดกีฬาโมโตเซิร์ฟ ประจำปี ๒๕๖๓

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-2.png

๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันกีฬาเรือเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ชนิดกีฬาโมโตเซิร์ฟ ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีเปิดการแข่งขัน
พิธีเปิดการแข่งขัน
พิธีเปิดการแข่งขัน
ประชุมมอบหมายหน้าที่แก่กรรมการสมาคม ฯ
ประชุมมอบหมายหน้าที่แก่กรรมการสมาคม ฯ
ประชุมชี้แจง กติกา / ระเบียบการแข่งขัน แก่นักกีฬา
อุปกรณ์การแข่งขัน
บรรยากาศการแข่งขัน
บรรยากาศการแข่งขัน
บรรยากาศการแข่งขัน
บรรยากาศภายในงานจัดการแข่งขัน
บรรยากาศภายในงานจัดการแข่งขัน
บรรยากาศภายในงานจัดการแข่งขัน
มอบถ้วยรางวัล
มอบถ้วยรางวัล