สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖ มกราคม ๒๖๕๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรปีใหม่ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *