เตรียมความพร้อม MOTOSURF WORLD CHAMPIONSHIP 2023

MOTOSURF WORLD CHAMPIONSHIP 2023

15 มีนาคม 2566 นักกีฬาโมโตเซิร์ฟ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ “MOTOSURF WORLD CHAMPIONSHIP 2023”