แสดงความยินดีกับนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

17 ตุลาคม 66 ท่านนายกสมาคมฯ พร้อมคณะ และสมาคมกีฬาเรือเร็วจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าพบนายชลธี ยังตรง เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

และได้ปรึกษาหารือเรื่องการสนับสนุนของจังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดแข่งขันกีฬาเรือเครื่องหางยาวในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี และได้ห่างหายไป ภายหลังการปรึกษาหารือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะประชุมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดแข่งขันเรือเครื่องหางยาวอันเป็นงานประเพณีกลับคืนมา