กิจกรรมสมาคม

แจ้งกำหนดการ การอบรมผู้ตัดสินกีฬาเรือเร็ว ระดับ ๑,๒ และผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

วันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา https://drive.google.com/file/d/17SepFrEZn_KFqGeWCeyyWWCzmxwHOYi8/view?usp=sharing

ตามที่สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมผู้ตัดสิน ระดับ ๑, ๒ และผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ในวันที่ ๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ.โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ (ชายหาดจอมเทียน) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้เลื่อนการจัดอบรมฯ ออกไปนั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้คลี่คลายลง ตามประกาศของรัฐบาล และประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เห็นชอบให้สามารถดำเนินการจัดอบรม สัมมนาได้ ภายใต้แนวทางการดำเนินการที่กำหนด

ดังนั้นสมาคมฯ จึงมีมติให้จัดโครงการอบรมผู้ตัดสิน ระดับ ๑, ๒ และผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรฯ อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี