สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-2.png
สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

วันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยจัด โครงการจัดอบรมผู้ตัดสิน ระดับ ๑,๒ และ ผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ด้านกฎ กติกา ข้อบังคับ รวมถึงหลักการฝึกสอน ของกีฬาเรือเร็ว ทั้งในการจัดแข่งขัน และฝึกซ้อมพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้

พล.ท.องอาจ ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมฯบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากีฬาเรือเร็วประเทศไทย”

พล.ท.องอาจ ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมฯบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากีฬาเรือเร็วประเทศไทย”
บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ”โดย คุณสินชัย ผดุงเจริญ กรรมการสมาคมฯ

บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ”โดย คุณสินชัย ผดุงเจริญ กรรมการสมาคมฯ

หลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ ๑ วิทยากรโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก

หลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ ๑ วิทยากรโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก

หลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ ๑ วิทยากรโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก
หลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ ๑ วิทยากรโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก
หลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ ๑ วิทยากรโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก
หลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ 2 วิทยากรโดย นายภคพล อินทร์จันทร์

หลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ 2 วิทยากรโดย นายภคพล อินทร์จันทร์

หลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ 2 วิทยากรโดย นายภคพล อินทร์จันทร์
หลักสูตรผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ วิทยากรโดย อาจารย์เดชา เดชานพพงศ์
หลักสูตรผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ วิทยากรโดย อาจารย์เดชา เดชานพพงศ์
หลักสูตรผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ วิทยากรโดย อาจารย์เดชา เดชานพพงศ์
หลักสูตรผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ วิทยากรโดย อาจารย์เดชา เดชานพพงศ์
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยทางน้ำ วิทยากรโดย นายพรชัย ขัมมะพงษ์
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยทางน้ำ วิทยากรโดย นายพรชัย ขัมมะพงษ์
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยทางน้ำ วิทยากรโดย นายพรชัย ขัมมะพงษ์
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยทางน้ำ วิทยากรโดย นายพรชัย ขัมมะพงษ์
บรรยายหัวข้อ “สารต้องห้ามทางการกีฬา” วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
บรรยายหัวข้อ “สารต้องห้ามทางการกีฬา” วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
การพัฒนาบุคคลากรกีฬาระดับชาติการอบรมผู้ตัดสิน ๑,๒และผู้ฝึกสอน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ การสอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การพัฒนาบุคคลากรกีฬาระดับชาติการอบรมผู้ตัดสิน ๑,๒และผู้ฝึกสอน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ การสอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การพัฒนาบุคคลากรกีฬาระดับชาติการอบรมผู้ตัดสิน ๑,๒และผู้ฝึกสอน ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ การสอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ