กิจกรรมสมาคม

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา

๙ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Model

๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Model เพื่อนำไปใช้ประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา

วันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยจัด โครงการจัดอบรมผู้ตัดสิน ระดับ ๑,๒ และ ผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ด้านกฎ กติกา ข้อบังคับ รวมถึงหลักการฝึกสอน ของกีฬาเรือเร็ว ทั้งในการจัดแข่งขัน และฝึกซ้อมพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ พล.ท.องอาจ ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมฯบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากีฬาเรือเร็วประเทศไทย” บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ”โดย คุณสินชัย ผดุงเจริญ กรรมการสมาคมฯ หลักสูตรผู้ตัดสิน ระดับ ๑ วิทยากรโดย …

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา Read More »

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม Boardroom ๓ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมหารือตัวแทนจำหน่ายโมโตเซิร์ฟ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมหารือตัวแทนจำหน่ายโมโตเซิร์ฟ ณ สำนักงาน บริษัทไนน์ตี้ไนน์ จำกัด กรุงเทพฯ

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

 ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

 ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรามคำแหง ๓ ชั้น ๒ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมคณะทำงานและนักกีฬาโมโตเซิร์ฟ ครั้งที่ ๓

 ๘ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมคณะทำงานและนักกีฬาโมโตเซิร์ฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ราชมังคลากีฬาสถานห้อง ๒๒๖ กรุงเทพฯ