กิจกรรมสมาคม

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ประชุมนักกีฬา Moto Surf

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 เมืองซานย่า ประเทศจีน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย นำนักกีฬา Moto Surf เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย และได้มีการจัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการคัดเลือกที่ชัดเจนเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับระเบียบการคัดเลือกนักกีฬา Moto Surf ทีมชาติไทย ที่ห้องประชุมสมาคมฯ ก่อนสู้ศึกเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ณ เมืองซานย่า ประเทศจีน

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย และคณะทำงานกีฬา Moto Surf ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมเอสซีปาร์ค โดยมี พลโทองอาจ   ชวาลวิวัฒน์ เป็นประธานในที่ประชุม

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา

วันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยจัด โครงการจัดอบรมผู้ตัดสิน ระดับ ๑,๒ และ ผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลโท องอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ด้านกฎ กติกา ข้อบังคับ รวมถึงหลักการฝึกสอน ของกีฬาเรือเร็ว ทั้งในการจัดแข่งขัน และฝึกซ้อมพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทั้งนี้สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระหว่างการอบรม และได้ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมสมาคม

แจ้งกำหนดการ การอบรมผู้ตัดสินกีฬาเรือเร็ว ระดับ ๑,๒ และผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย วันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ.โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา https://drive.google.com/file/d/17SepFrEZn_KFqGeWCeyyWWCzmxwHOYi8/view?usp=sharing ตามที่สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมผู้ตัดสิน ระดับ ๑, ๒ และผู้ฝึกสอน ระดับ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ในวันที่ ๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ.โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ (ชายหาดจอมเทียน) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้เลื่อนการจัดอบรมฯ ออกไปนั้น บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้คลี่คลายลง …

กิจกรรมสมาคม Read More »