กฎ กติกา ข้อบังคับ

สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย

RULE BOOK 2023

.01

AQUABIKE RULEBOOK 2023

.02

CIRCUIT RULEBOOK 2023

.03

MOTOSURF RULEBOOK 2023

RULE BOOK 2022

.01

CIRCUIT RULEBOOK 2022

.02

AQUABIKE RULEBOOK 2022

.03

LONG-TAIL RULEBOOK

.04

MOTOSURF RULEBOOK 2021

.05

กฎกติกา-ข้อบังคับ เรือหางยาวนานาชาติ

.06

ระเบียบ-การแข่งขันกีฬาโมโตเซิร์ฟ พ.ศ. ๒๕๖๔